در حال بارگیری...

با حسین هر زمان در جبهه…

سرنوحه: با حسین هر زمان در جبهه…

مداح: حاج مهدی تدینی

نوع مداحی: واحد حماسی

سال اجرا:۱۳۹۲

محل اجرا:هیئت یا الثارات الحسین دزفول

زمان اجرا: شب ۱۱ محرم

شاعر: –

کلید واژه ها باکس دانلود
حجم فایل: مگابایت دانلود

نظرات شما