در حال بارگیری...

روز مرگم شام امشبه، شاهد من اشک زینبه…

سرنوحه:روز مرگم شام امشبه، شاهد من اشک زینبه…

مداح: حاج مهدی تدینی

نوع مداحی: واحد

سال اجرا:۱۳۹۴

محل اجرا:هیئت روضه الزهرا

زمان اجرا: شب ذوم فاطمیه اول

شاعر: –

کلید واژه ها باکس دانلود
حجم فایل: مگابایت دانلود

نظرات شما