در حال بارگیری...

راه اندازی سایت دزمداح

بسمه تعالی

به حول قوه الهی سایت مرکز جامع مداحی دزفول، باهدف جمع آوری و نشر سبک و آثار مداحی دزفول در تاریخ ۱/شهریور/۱۳۹۴ آغاز بکار نمود.

امید است این سایت و این مجموعه بتواند فرهنگ، آداب و آئین دزفول را جهت آیندگان ثبت و ضبط نماید و مایه ابتکار در مداحی و عزاداری مبتنی بر فرهنگ بومی، اسلامی-ایرانی گردد.

کلید واژه ها
باکس دانلود
اخبار        ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

نظرات شما