در حال بارگیری...

کتاب آه

کتاب+آهنام کتاب: آه (بازخوانی مقتل نفس المهموم)

مولف: یاسین حجازی

ناشر: جام طهور

 

 

 

 

 

 

«کتاب آه»حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم»است. کتابی که اغلب نقلهای صحیح مقاتل وکتب تاریخ را درخودگردآورده و جزءجزء حادثه شهادت حسین بن علی(ع) را از ۶ماه پیشتر تا روز حادثه عاشورای حسینی و ماه ها پس از آن را ثبت کرده است.

کتاب آه همه تصویر و دیالوگ و نامه است: تصویرها و دیالوگ ها و نامه های ردو بدل شده میان شخصیت های دخیل در حادثه کربلای سال شصت و یک هجری. و چیزی بیش از این نیست.

در مقدمه این کتاب آمده است: کتاب هایی که برای ارایه یک تصویر یا چند خط از یک نامه، کلی سلسله اسناد و توضیح و تحلیل و تعلیقه برای خواننده ردیف می کنند، هم به او اجازه نمی دهند کولاژ خود را خودش کامل کند و هم بعضی وقت ها حوصله اش را سر می برد که تا ته بخواندشان و از روی صفحاتی نخوانده نپرد این شاید برجسته ترین دلیل ناشناخته ماندن کتاب هایی نظیر «نفس الهموم» است.

کلید واژه ها باکس دانلود
حجم فایل: دانلود

نظرات شما